Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 14 Październik 2019 Imieniny: Bernarda i Fortunaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
31.10.2018
 
 
Szanowni Państwo
aktualna strona Gminy Świdnica znajduje się pod adresem www.swidnica.zgora.pl
 
 
 
 
 
26.10.2018
Rozgorzała ożywiona dyskusja na Facebooku dotycząca złego przepływu informacji w kwestii spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany pieców i termomodernizację budynków na terenie naszej gminy. Informujemy więc, co następuje: informację oraz plakaty na temat planowanego spotkania uzyskaliśmy z Ministerstwa Ochrony Środowiska we wtorek 23 października (bez ostatecznego potwierdzenia, czy spotkanie faktycznie się odbędzie, więc wszelkie działania informacyjne w tym zakresie prowadzone były na ryzyko Gminy). Już następnego dnia rano zostały rozwieszone plakaty na terenie gminy oraz na oficjalnym portalu Gminy Świdnica opublikowana została informacja o spotkaniu. Powyższa informacja nie została udostępniona na Facebooku ze względu na problemy techniczne tego portalu (a nie leżace po stronie Urzędu Gminy), dlatego nie udało się wrzucić informacji również na to narzędzie komunikacji z mieszkańcami. Pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska potwierdza, że lokalny oddział Funduszu również otrzymał informację z centrali o planowanym spotkaniu dzień wcześniej, więc również Wojewódzki Fundusz nie miał wpływu na zmianę terminu.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zapewnia, że organizowane spotkania są czysto informacyjne i każdy mieszkaniec, który chciałby skorzystać z programu i spełnia określone wymagania może zgłosić się do siedziby Funduszu, gdzie uzyska wyczerpujące informacje.

 

Przykro nam, że wyciąga się pochopne, krzywdzące pracowników Urzędu wnioski, bez sprawdzenia faktów.

26.10.2018
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LIX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 30 października 2018r. (wtorek) o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37

 

Proponowany porządek obrad LIX sesji Rady Gminy Świdnica:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVII i LVIII sesji Rady Gminy Świdnica w dniach 24 września i 23 października 2018 r.

4. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych za 2017r.

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020;

8.2. określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej  przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica;

8.3. podatku od nieruchomości;

8.4. uchwalenia zmian do Uchwały nr LIII/313/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i  wykupu;

8.5. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;

8.6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.

9.  Zamknięcie obrad.

 Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Świdnica odbędzie się w dniu 29.10.br, o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica.

  
 
      Przewodniczący Rady Gminy
 
             Eliasz Madej  

Załączniki

24.10.2018
     W dniu 25.10.2018r. w GOK, ul. Ogrodowa 37 w Świdnicy w godzinach 18:00 – 20:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany pieców i termomodernizację budynków.
Organizatorem jest Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
 
 

Załączniki

24.10.2018
W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Świdnica na koncert w ramach cyklu "Jazz w Pałacach, Dworach i... ", który odbędzie się 27 października w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy. W programie przewidziana jest prezentacja i zwiedzanie dworu oraz koncert Jazz Band Ball Orchestra ze Stanleyem Breckenridge.
 
                                        
1 2 3 4 ...5