Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 14 Październik 2019 Imieniny: Bernarda i Fortunaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
17.09.2012

Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica - absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa i administracji oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie prawa europejskiego. Od 1994 roku pełni funkcję Wójta Gminy Świdnica.
Adam Jaskulski to niezwykle aktywna osobowość społeczna. Jest m.in. prezesem i założycielem Oddziału Lubuskiego  Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, prezesem Koła Łowieckiego DROP w Zielonej Górze, członkiem Związku Gmin Wiejskich RP, członkiem władz Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr”, do końca poprzedniej kadencji (2010) był sekretarzem Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, a od dwóch kadencji Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, także członek władz wojewódzkich  Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Zielonej Górze.  A. Jaskulski jest mecenasem pierwszego w Polsce i w Europie wiejskiego klubu szermierczego Flesz Świdnica (wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski) oraz członkiem kilku innych organizacji.

Hobby: działalność społeczna (-: , aktywne wędkarstwo, łowiectwo traktowane jako kontakt z przyrodą, turystyczne wycieczki  motorowe, książka...
Zadania:
Wójt – urzędnik pełniący funkcję organu wykonawczego gminy wykonujący uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Zakres zadań wójta został określony w Ustawie o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)