Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 14 Październik 2019 Imieniny: Bernarda i Fortunaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
16.01.2013
Autor: Arisa Jaz

Obecnie osoby fizyczne chcący prowadzić własną działalność gospodarczą rejestruję się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  w skrócie CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.  Z dniem 31 grudnia 2011 r. nastąpiło przeniesienie z zasobów gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej,  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  w skrócie CEIDG.  Z dniem przeniesienia ewidencji Wójt Gminy Świdnica przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 – tekst jednolity z późn. zm.) zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie jawnych danych, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Powyższy dokument można uzyskać ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

Powyższy przepis stanowi również, że organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) po przekazaniu gminnej ewidencji działalności gospodarczej do CEIDG organ gminy pozostaje właściwy w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed dniem 1 lipca 2011 r.

Jeżeli przedsiębiorca nie znajdzie swojego wpisu w Centralnej Ewidencji prosimy o pilny kontakt z Ewidencją działalności gospodarczej Urzędu Gminy Świdnica, celem aktualizacji danych umożliwiających uaktywnienie przekazanego wpisu w CEIDG. 

Aby obecnie zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie/zawiesić/wznowić/zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej) jako osoba fizyczna, można wybrać jeden z trybów postępowania:

♦ zalogować się* do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go

   elektronicznie (dotyczy osób posiadających podpis elektroniczny z

   kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany e-PUAP),

 

♦ zalogować się* do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i

   zanieść go do  wybranego urzędu gminy,

 

♦ bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować

   i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

 

♦ pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w dowolnym urzędzie

   gminy –gmina  przekształci go na wniosek elektroniczny

 

  przesłać wypełniony wniosek listem poleconym do wybranej gminy

    – podpis musi być potwierdzony notarialnie

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

 

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w firmach firm świadczących usługi w tym zakresie, wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamości osób w systemach elektronicznych administracji.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

1.    Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP)

    2. Wypełnić wniosek o założenie profilu

    3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia

       Tożsamości

 

Punkty potwierdzające profil znajdują się na terenie miasta Zielona Góra między innymi w:

1. Lubuskim Urzędzie Woj. - Delegatura w Zielonej Górze, Zielona Góra, ul. Podgórna 7

2. ZUS Oddz. Zielona Góra, Zielona Góra, ul. Kupiecka 65

3. Pierwszym Urzędzie Skarbowym, Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 24

4. Drugim Urzędzie Skarbowym, Zielona Góra, ul. dr Pieniężnego 24

5. Lubuskim Urzędzie Skarbowym, Zielona Góra, ul dr Pieniężnego 24

 

Formularze wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 dostępne są na BIP-ie Urzędu Gminy Świdnica www.bip.swidnica.zgora.pl oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

 


Rejestracja  działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Świdnica

Anita Nowak, Główny specjalista, pok. 1

tel.  68 327-31-15 wew. 135

e-mail: elud@swidnica.zgora.pl

 

Zakres zadań

1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o swobodzie

   działalności  gospodarczej

2) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie