Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 14 Październik 2019 Imieniny: Bernarda i Fortunaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
17.03.2014
Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Świdnica" realizowany jest w gminie Świdnica od 1 stycznia 2014 do 31 października 2014. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnych.
Projekt obejmuje 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (2 w  Świdnicy, 2 w Słonem i 1 w Koźli). Za kwotę łączną 425 609,60 zł zostaną wybudowane 3 nowe place zabaw (Świdnica, Słone, Koźla), modernizowane będą sanitariaty i kuchnia w Słonem i w Koźli, a do wszystkich placówek trafią znaczne ilości mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, a także nowoczesny sprzęt elektroniczny (tablice interaktywne, rzutniki, komputery, telewizory, aparaty cyfrowe, urządzenia audio).
Rozstrzygnięcie przetargu, który wyłoni wykonawcę dostaw i usług, nastąpi w marcu 2014 r.
31 października 2014 r. zakończył się określony wnioskiem i umową okres realizacji projektu. Wszystkie założone cele i  zadania zostały zrealizowane. Ostateczna kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 381.322,11 zł.