Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 14 Październik 2019 Imieniny: Bernarda i Fortunaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
31.07.2015

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni gruntowej. Ciąg komunikacyjny objęty inwestycją to 2,1 km drogi. Wykonana zostanie na całym odcinku nowa podbudowa z tłucznia kamiennego wraz z ułożeniem na całej szerokości jezdni nawierzchni z betonu wałowanego. Ponadto przewidziano wykonanie chodników, zjazdów na posesje, progi zwalniające oraz uzupełnione zostanie oświetlenie drogowe.

 

   

 Roboty budowlane – 10.10.2015r.

 

 

  

 Roboty budowlane – 29.07.2015r.

Gmina Świdnica na realizację ww. inwestycji pozyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Całkowita wartość zadania to: 1.576.018,09 zł

 

 
20.08.2014
 Dnia 27 września 2013r. Gmina podpisała umowę w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno- w formule partnerstwa publiczno- prywatnego”.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów oświatowych dla 3 placówek.

- Szkoła Podstawowa w Słonem z oddziałem przedszkolnym

- Punkt Filialny w Koźli z odziałem przedszkolnym

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy

Dla tych obiektów wykonano audyty energetyczne, które wyznaczyły podstawowy zakres prac.

W Szkole Podstawowej w Słonem zostaną m.in. ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropy, zostanie zainstalowany system ogniw fotowoltaicznych. Ponadto zamontowane zostaną nowe grzejniki wraz zaworami termostatycznymi.

W Szkole Podstawowej w Koźli zostaną docieplone ściany zewnętrzne oraz strop. Ponadto zamontowane zostaną nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi.

W Szkole Podstawowej w Świdnicy zostaną m.in. ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodachy oraz zostanie zainstalowany system ogniw fotowoltaicznych. Ponadto zamontowane zostaną nowe grzejniki wraz zaworami termostatycznymi.

Dodatkowym atutem inwestycji jest fakt, że we wszystkich budynkach zainstalowane zostaną systemy pozwalające na zarządzanie wykorzystywaną energią. Wszystkie te usprawnienia przyczynią się do ograniczenia strat ciepła oraz pozwolą na oszczędności wykorzystywanej energii.

  

SP Słone - prace termomodernizacyjne 05.08.2014r.

 

SP Koźla - prace termomodernizacyjne 05.08.2014r.

 

Zespół Szkół w Świdnicy  - prace termomodernizacyjne 05.08.2014r.

 

 

 SP Słone – odbiór robót budowlanych 29.09.2014r.

SP Słone – odbiór robót budowlanych 29.09.2014r.

 

 

SP Koźla – odbiór robót budowlanych 29.09.2014r.

SP Koźla – odbiór robót budowlanych 29.09.2014r.

 

 

Zespół Szkół w Świdnicy – odbiór robót budowlanych 29.09.2014r. 

Zespół Szkół w Świdnicy – odbiór robót budowlanych 29.09.2014r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

 
21.03.2014
Dnia 20 grudnia 2012r. Gmina podpisała umowę w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu: „Rozbudowa wielofunkcyjnego zbiornika małej retencji nr I/400 w Gminie Świdnica dla poprawy bilansu wodnego w powiecie zielonogórskim”.

W ramach projektu jest powiększany zbiornik wodny leżący około 6 km na płd-zach. od Zielonej Góry przy drodze wojewódzkiej nr 279, tzw. Zalew Świdnicki.

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych na terenie inwestycji zostały przeprowadzone badania archeologiczne, w wyniku których odkryto osady ludności kultury łużyckiej sprzed 3 tysięcy lat. Archeolodzy pozyskali około 10.000 fragmentów naczyń, narzędzi i innych przedmiotów oraz około 100 zabytków krzemiennych. 

Akwen górny jest rozbudowany od strony zachodniej do pow. 1.96 ha, a tuż poniżej wybudowany został dolny zbiornik o powierzchni 3.17 ha. W trakcie budowy drugiego zbiornika została zdjęta urodzajna warstwa gleby – rozplantowana na zaporze ziemnej, wyspie oraz skarpach zbiornika. Różnica poziomów piętrzenia pomiędzy zbiornikami wynosić będzie 1,5 m. Oba zbiorniki o łącznej powierzchni 5.13 ha będą miały charakter przepływowy i stanowić będą jeden zbiorczy system gromadzenia wody. W ten sposób osiągnie wielkość bardzo korzystną z punktu widzenia realizacji Programu Małej Retencji Województwa Lubuskiego. Ponadto w ramach inwestycji wykonany zostanie pas zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku ok. 100 m, pełniący funkcje bariery biogeochemicznej (biofiltra). Pas zieleni stanowić będzie też zabezpieczenie przeciwerozyjne brzegu oraz pozytywnie wpłynie na zwiększenie różnorodności gatunkowej w korytarzu ekologicznym cieku zasilającego zbiornik wodny.
 Roboty budowlane - 03.02.2014r.
 
 Roboty budowlane - 07.03.2014r.
 
 Roboty budowlane - 02.04.2014r.
 
 Roboty budowlane - 12.06.2014r.
 
 Roboty budowlane - 02.07.2014r.
 

Badania archeologiczne. Naczynie w trakcie eksploracji 

Badania archeologiczne. Obiekt w trakcie eksploracji

 Roboty budowlane przy rozbudowie zbiornika górnego.

Roboty budowlane przy budowie zbiornika dolnego.  

 

Uroczyste otwarcie zbiornika - 31 sierpnia 2014 r.

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był pierwszoplanową postacią uroczystego otwarcia Zalewu Świdnickiego. Biało-czerwoną szarfę w akcie symbolicznego otwarcia pięknego obiektu przecinali Minister Marek Sawicki, Wójt Adam Jaskulski i kierownik budowy zalewu Ryszard Chaława.

W programie pikniku nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych, przeprowadzono wybory Baby i Chłopa Roku, odbył się bieg terenowy „Dębowe Skarby” ze wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra oraz Wójta Gminy Świdnica. Spotkanie nad Zalewem Świdnickim zakończył spektakl Teatru Trójkąt „Legenda o Świdnickich Dębach” według utworu napisanego przez mieszkankę Wilkanowa Halinę Bohutę-Stąpel.

Padający deszcz nie odstraszył licznie uczestniczącej w pikniku publiczności, która znakomicie się bawiła.

 

 

Gazeta Lubuska o otwarciu Zalewu Świdnickiego

 

Film Uroczyste otwarcie Zalewu Świdnickiego

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013