Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Środa, 16 Październik 2019 Imieniny: Gawła i Ambrożego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
22.10.2014
 Zintegrowany Obszar Funkcjonalny, w którego skład wchodzi Miasto Zielona Góra – lider oraz gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra”.

Na ten cel ZOF otrzymał, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminach, obszarze miasta wojewódzkiego Zielona Góra oraz analizę gospodarki energetycznej.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Wykonawcą Planu dla obszaru funkcjonalnego miasta Zielona Góra jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

 

Załączniki do pobrania:

1)      Odezwa do mieszkańców,

2)      Ankieta dla społeczeństwa,

3)      Ankieta dla przedsiębiorców.