Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 14 Październik 2019 Imieniny: Bernarda i Fortunaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 

Zaproszenie na LIX sesję Rady Gminy Świdnica

26.10.2018
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LIX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 30 października 2018r. (wtorek) o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37

 

Proponowany porządek obrad LIX sesji Rady Gminy Świdnica:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVII i LVIII sesji Rady Gminy Świdnica w dniach 24 września i 23 października 2018 r.

4. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych za 2017r.

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020;

8.2. określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej  przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica;

8.3. podatku od nieruchomości;

8.4. uchwalenia zmian do Uchwały nr LIII/313/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i  wykupu;

8.5. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;

8.6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.

9.  Zamknięcie obrad.

 Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Świdnica odbędzie się w dniu 29.10.br, o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica.

  
 
      Przewodniczący Rady Gminy
 
             Eliasz Madej  
« powrót

Załączniki