Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Środa, 16 Październik 2019 Imieniny: Gawła i Ambrożego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
04.09.2018
Przypominamy, że osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.
 
Jeśli wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu lub zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu, zostaniesz skreślony ze stałego rejestru wyborców. To oznacza, że nie będziesz ujęty w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami lub referendum, nawet jeżeli jesteś zameldowany na pobyt czasowy
 
Na wniosek do rejestru wpisywane są osoby zamieszkałe na stałe pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie gminy lub innej miejscowości, nie posiadające żadnego zameldowania stałego oraz nigdzie nie zamieszkałe.
W wyniku decyzji o wpisaniu do rejestru osoba jest skreślana z rejestru w miejscu stałego zameldowania i ujmowana w spisie wyborców pod adresem wskazanym we wniosku.
 
    Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) zawiadamiamy o sporządzeniu spisu wyborców  w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
    Spis wyborców jest udostępniany w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, pok. 1 na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-piątek 7.00-15.00; 
 
  
 
02.10.2018
Miło nam poinformować, że zarówno Gmina Świdnica, jak i Wójt naszej gminy uzyskali nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr. Alicji Adamczak za poprawę jakości oraz komfortu życia mieszkańców w gminie Świdnica oraz za inwestycje podnoszące potencjał infrastrukturalny w gminie.
 
                        
09.10.2018

Obszar Świdnica

w dniach: 2018-10-18,

 

w godzinach: 18 paź 09:00 - 18 paź 15:00 miejscowości Grabowiec 24a do 40a,  41a, 45a,  działka 233/3, 238/1, 238/9, 239/2, 240/6, 241/7, 241/8, 241/10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Świdnica

w dniach: 2018-10-17,

w godzinach: 17 paź 08:00 - 17 paź 17:00 miejscowości Wilkanowo ul. Wojska Polskiego Ogrody Działkowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obszar Świdnica
w dniach: 2018-10-16,
w godzinach: 16 paź 09:00 - 16 paź 13:00
miejscowości Lipno
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obszar Świdnica
w dniach: 2018-10-15,
w godzinach: 15 paź 08:30 - 15 paź 13:30
miejscowości Słone ul. Spokojna 44, działka 123/12, 129/3, 141/12, 141/13, 141/14
 
28.09.2018
W dniach 26-27 września odwiedziła nas delegacja gminy Lipniki, Strzelczyska, Doboszówka, jednostki pomocniczej Miejskiej Rady Mościsk oraz przedstawiciel ukraińskiej Państwowej Straży Pożarnej. Były to osoby w kolejności: Eugeniuesz Dorosz – Starosta, Marian Mazur – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkoły i Kultury Polskiej i Jurij Błaguta – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mościskach. Nasi goście mieli okazję zapoznać się z polską strukturą samorządową, zadaniami i kompetencjami gmin, powiatów i województw, a także funkcjonowaniem i organizacją polskiego zabezpieczenia pożarowego. Zwiedzili świdnickie i zielonogórskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Nr 1 i 2 w Zielonej Górze. Cóż tu dużo mówić, byli pod wrażeniem…
 

Prezesowi M. Mazurowi została oficjalnie (za pokwitowaniem) przekazana uzbierana przez Komitet Społeczny kwota, w ramach zbiórki przeprowadzonej za zezwoleniem MSWiA, pod nazwą „Pomoc polskiej wsi Strzelczyska na Ukrainie”.  Ukoronowaniem wizyty było podpisanie porozumienia o wspieraniu wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz o pogłębianiu  więzi między społecznościami i rozwój wielopłaszczyznowych stosunków w dziedzinach: społeczno-kulturalnej, sportowej, oświaty, turystyki, ekologii, przedsiębiorczości, a także ochotniczych straży pożarnych.

 

Delegacja za naszym pośrednictwem przekazuje serdeczne podziękowania za życzliwość i przyjaźń oraz wsparcie w działaniach na rzecz poprawy warunków życia naszych rodaków na Ukrainie.

20.09.2018
W sobotę 15 września po raz kolejny mieliśmy przyjemność świętować razem z naszymi mieszkańcami jubileusze par małżeńskich. Uroczyste wręczenie odznaczeń i dyplomów odbyło się w Filharmonii Zielonogórskiej przy udziale Wójta Gminy Świdnica - Adama Jaskulskiego, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze – Tomasza Brzózki i Wicestarosty Zielonogórskiego – Waldemara Kotlarskiego. 21 par małżeńskich, w tym dwie z najdłuższym stażem 60 lat pożycia małżeńskiego, uczestniczyło w tym ważnym dla nich święcie. Mieszkańcy mieli również możliwość wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu Lubuskiego Kwartetu Smyczkowego Filharmonii Zielonogórskiej. Gratulujemy wszystkim odznaczonym parom i życzymy pomyślności na kolejne lata wspólnego życia.